Koncernen

RE Snabbsmide ingår i en koncern med flera smidesverkstäder som ägs av Blixtljuset AB.

Tillsammans har bolagen en bredd och erfarenhet utan motstycke i smidesbranschen. Det ger oss även en viktig flexibilitet när det gäller lokaler, personal, maskiner och kompetens. Den administrativa personalen delas mellan företagen i koncernen, vilket gör att dessa kostnader är jämförelsevis låga.

Blixtljuset är en finansiellt och organisatoriskt stabil koncern, vars vision är att fortsätta växa inom sitt segment. Läs mer om koncernen här.


 

RE Snabbsmide - ditt val i Stockholm

Vi tillverkar och monterar stålarbeten samt smidesarbeten.